Robert Stefanów lat 41

Dnia 07. maja 2019 roku

przeżywszy 41 lat zmarł

ŚP.

Robert Stefanów

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Miejscu

w dniu 10. maja 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniach 08. i 09. maja 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.