Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Roman Wąsowicz lat 70

Dnia 10. września 2021 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Roman Wąsowicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 14. września 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 14. września 2021 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 13. września 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.