Ryszard Pępkowski lat 79

Dnia 20. lutego 2020 roku

przeżywszy 79 lat zmarł

ŚP.

Ryszard Pępkowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 22. lutego 2020 roku o godzinie 1030

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 22. lutego 2020 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.