Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Ryszard Szymański lat 68

Dnia 02 listopada 2022 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Ryszard Szymański

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 04 listopada 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 04 listopada 2022 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.