Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Sławomir Gałka lat 35

Dnia 11. czerwca 2022 roku

przeżywszy 35 lat zmarł

ŚP.

Sławomir Gałka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Kowalowicach

w dniu 18. czerwca 2022 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Kowalowicach

w dniach 15. i 17. czerwca 2022 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.