Stanisław Kłodziński lat 71

Dnia 14. września 2015 roku

przeżywszy 71 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Kłodziński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 16. września 2015 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 15. września 2015 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.