Lokalne firmy i instytucje: Straż Pożarna w Namysłowie
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Stanisław Kozak lat 70

Dnia 15. czerwca 2020 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Kozak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 19. czerwca 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 19. czerwca 2020 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.