Stanisław Krawczyk lat 75

Dnia 24. września 2018 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Krawczyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26. września 2018 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26. września 2018 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 25. września 2018 roku o godzinie 1700 w Kaplicy w Krzykowie

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.