Stanisław Pilarz lat 67

Dnia 23. stycznia 2015 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Pilarz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 27. stycznia 2015 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 27. stycznia 2015 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.