Stanisława Piskorowska lat 93

Dnia 09. maja 2019 roku

przeżywszy 93 lata zmarła

ŚP.

Stanisława Piskorowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 11. maja 2019 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 11. maja 2019 roku o godzinie 1010

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.