Stanisława Prychocka lat 94

Dnia 23. grudnia 2019 roku

przeżywszy 94 lata zmarła

ŚP.

Stanisława Prychocka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. grudnia 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. grudnia 2019 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.