Stefania Kaczmarska lat 80

Dnia 16. października 2019 roku

przeżywszy 80 lat zmarła

ŚP.

Stefania Kaczmarska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 18. października 2019 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 18. października 2019 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.