Stefania Szulakowska lat 92

Dnia 11. lipca 2019 roku

przeżywszy 92 lata zmarła

ŚP.

Stefania Szulakowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 13. lipca 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 12. lipca 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.