Tadeusz Guzowski lat 73

Dnia 17 stycznia 2023 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Tadeusz Guzowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 1310

oraz

w dniu 19 stycznia 2023 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.