Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Teresa Kudła lat 70

Dnia 27 maja 2023 roku

przeżywszy 70 lat zmarła

ŚP.

Teresa Kudła

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Przeczowie

w dniu 31 maja 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 31 maja 2023 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.