Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Wacław Landwójtowicz lat 77

Dnia 15 lipca 2023 roku

przeżywszy 77 lat zmarł

ŚP.

Wacław Landwójtowicz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20 lipca 2023 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej / drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20 lipca 2023 roku o godzinie 1200

oraz

w dniu 18 lipca 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.