Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Wacław Rutkowski lat 74

Dnia 02. grudnia 2019 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Wacław Rutkowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Głuszynie

w dniu 05. grudnia 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się Kościele w Głuszynie

w dniach 03. i 04. grudnia 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.