Wanda Noga lat 67

Dnia 27. grudnia 2019 roku

przeżywszy 67 lat zmarła

ŚP.

Wanda Noga

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 11. stycznia 2020 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 10. stycznia 2020 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.