Wanda Prociak lat 80

Dnia 11. czerwca 2021 roku

przeżywszy 80 lat zmarła

ŚP.

Wanda Prociak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 15. czerwca 2021 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 15. czerwca 2021 roku o godzinie 1215

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 14. czerwca 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.