Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Wiesław Szewczyk lat 64

Dnia 09. stycznia 2021 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Wiesław Szewczyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Kamiennej

w dniu 21. stycznia 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 21. stycznia 2021 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.