Lokalne firmy i instytucje: jawis Biestrzykowice
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Wiesław Warnecki lat 79

Dnia 10. października 2017 roku

przeżywszy 79 lat zmarł

ŚP.

Wiesław Warnecki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Michalicach

w dniu 13. października 2017 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Michalicach

w dniu 13. października 2017 roku o godzinie 1100

oraz

w Kaplicy w Objeździe

w dniach 11. i 12. października 2017 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.