Wiesława Jaśniak lat 62

Dnia 16. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 62 lata zmarła

ŚP.

Wiesława Jaśniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 23. kwietnia 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 23. kwietnia 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.