Wiktor Kralka lat 80

Dnia 28. października 2015 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Wiktor Kralka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 31. października 2015 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 31. października 2015 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.