Lokalne firmy i instytucje: DAKAD
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Władysław Buczko lat 92

Dnia 30 listopada 2019 roku

przeżywszy 92 lata zmarł

ŚP.

Władysław Buczko

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 04. grudnia 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniach 02. i 03. grudnia 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.