Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Władysław Cieśla lat 81

Dnia 08. września 2022 roku

przeżywszy 81 lat zmarł

ŚP.

Władysław Cieśla

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 10. września 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 10. września 2022 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.