Władysława Wójcik lat 99

Dnia 18. października 2020 roku

przeżywszy 99 lat zmarła

ŚP.

Władysława Wójcik

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 21. października 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 21. października 2020 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.