Wojciech Kaczmarek lat 60

Dnia 4. sierpnia 2016 roku

przeżywszy 60 lat zmarł

ŚP.

Wojciech Kaczmarek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 06. czerwca 2016 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Kamiennej

w dniu 06. czerwca 2016 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.