Wojciech Oszenda lat 34

Dnia 16. lipca 2019 roku

przeżywszy 34 lata zmarł

ŚP.

Wojciech Oszenda

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 19. lipca 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 19. lipca 2019 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.