Zbigniew Bender lat 68

Dnia 3. lutego 2019 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Bender

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06. lutego 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06. lutego 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.