Zbigniew Derdziak lat 68

Dnia 23. lutego 2020 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Derdziak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26. lutego 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26. lutego 2020 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.