Zbigniew Dziupiński lat 69

Dnia 17. września 2018 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Dziupiński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 21. września 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 21. września 2018 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.