Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zbigniew Kraśnica lat 70

Dnia 17 maja 2023 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Kraśnica

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Miejscu

w dniu 20 maja 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Miejscu

w dniu 20 maja 2023 roku o godzinie 1030

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 19 maja 2023 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.