Lokalne firmy i instytucje: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Zofia Bernacka lat 71

Dnia 30. listopada 2020 roku

przeżywszy 71 lat zmarła

ŚP.

Zofia Bernacka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 04. grudnia 2020 roku o godzinie 1130

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Lubskiej

w dniach 01. 02. i 03. grudnia 2020 roku o godzinie 1730

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.