Lokalne firmy i instytucje: Biblioteka w Pokoju
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Zofia Bojsarowicz lat 85

Dnia 21. kwietnia 2020 roku

przeżywszy 85 lat zmarła

ŚP.

Zofia Bojsarowicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Kowalowicach

w dniu 24. kwietnia 2020 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Kowalowicach

w dniu 24. kwietnia 2020 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.