Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Zofia Kosturek lat 99

Dnia 25. kwietnia 2022 roku

przeżywszy 99 lat zmarła

ŚP.

Zofia Kosturek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 30. kwietnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 30. kwietnia 2022 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.