Zygmunt Pindral lat 54

Dnia 22. października 2014 roku

przeżywszy 54 lata zmarł

ŚP.

Zygmunt Pindral

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 24. października 2014 roku o godzinie 1500

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 23. października 2014 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.