IX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
18.06.2019 - 13:00

10 czerwca podany został do wiadomości publicznej termin kolejnej, już dziewiątej w bieżącej kadencji sesji Rady Powiatu Namysłowskiego.

Radni obradować będą we wtorek 18 czerwca od godziny 13:00 w sali narad im. Michała Ilnickiego, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Ważnymi z perspektywy mieszkańca sprawami, którymi zajmie się rada na swoim najbliższym posiedzeniu są m. in. wystosowanie apelu dotyczący przeprowadzenia gruntownych remontów Dróg Wojewódzkich nr 451 oraz 454 oraz rozpatrzenie petycji w sprawie wymiany nawierzchni oraz remontów dróg powiatowych Fałkowice - Domaradz, Fałkowice - Lubnów oraz Pielgrzymowice - Namysłów.

Rada Powiatu Namysłowskiego składa się z 17 radnych. Od 23 stycznia przewodniczy jej radny Andrzej Michta (PSL), sprawujący w poprzedniej kadencji funkcję starosty. W wyniku październikowych wyborów do rady weszli przedstawiciele następujących ugrupowań: Prawo i Sprawiedliwość - 5 mandatów, Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego - 4 mandaty, Polskie Stronnictwo Ludowe - 3 mandaty, Wspólnota Obywatelska - 2 mandaty, Koalicja Obywatelska - 2 mandaty oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej - 1 mandat.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Koalicja rządząca powiatem liczy 10 radnych i składa się z przedstawicieli PiS, PSL oraz WO. Starostą namysłowskim jest od 21 listopada 2018 r. Konrad Gęsiarz (PiS), a wicestarostą Tomasz Wiciak (PSL). Skład Zarządu Powiatu uzupełniają: Zbigniew Bratosiewicz (PiS), Piotr Lechowicz (WO) oraz Andrzej Zielonka (PiS).