Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Namysłowska Rada Seniorów rozpoczyna nową kadencję

Data wydarzenia: 
18.06.2019 - 15:00

18 czerwca po raz pierwszy zbierze się nowy skład Namysłowskiej Rady Seniorów.

Premierowa sesja II kadencji tego organu przedstawicielskiego gminnych organizacji senioralnych odbędzie się w Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Obrady rozpoczną się o godzinie 13.

Podczas pierwszej sesji nowo wybrani radni złożą ślubowanie oraz wybrane zostanie Prezydium rady - jej przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz. W poprzedniej kadencji funkcje te pełnili odpowiednio radni: Kazimierz Kos, Zofia Bachrynowska oraz Janina Rudawska.

W kadencji 2019-2023 Namysłowska Rada Seniorów liczyć będzie szesnaścioro radnych. Wśród nich znajdzie się dziewięć pań i siedmiu panów. Dokładnie połowa składu rady ma już doświadczenie nabyte podczas poprzedniej kadencji.

Skład Namysłowskiej Rady Seniorów II kadencji: Zofia Bachrynowska, Krystyna Berezińska, Romuald Gadowski, Teresa Karolewska, Barbara Leszczyńska, Weronika Nawrot, Henryk Odelski, Krystyna Pacholik, Krystyna Radwańska, Janina Rudawska, Elżbieta Rzewuska, Stanisław Pawłowski, Władysław Siejka, Józef Sypko, Andrzej Tomczyk i Henryk Tomiczek.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Namysłowska Rada Seniorów powołana została do życia na mocy Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. 

W celu zapewnienia osobom starszym większego wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej tych osób, powołuje się Namysłowską Radę Seniorów jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Pierwsza sesja Namysłowskiej Rady Seniorów odbyła się 26 maja 2015 r.