Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Sesja Rady Gminy Wilków - 08-11-2019

Data wydarzenia: 
08.11.2019 - 12:00

Gmina WilkówRady Gminy w Wilkowie będzie obradować podczas IX sesji od godziny 11:00 w piątek 08. listopada 2019 roku.

Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie.

Plan sesji obejmuje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.
 12. Wolne wnioski i pytania.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 14. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.
Gmina Wilków