X sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
02.10.2019 - 15:00

Po raz dziesiąty zbierze się w przyszłym tygodniu Rada Powiatu Namysłowskiego.

Sesja odbędzie się w środę 2 października w sali narad im. Michała Ilnickiego, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Początek obrad o godzinie 13:00.

W programie sesji znajduje się m. in. głosowanie nad czternastoma projektami uchwał. Poruszają one m. in. kwestie dotyczące oświaty, osób niepełnosprownych i seniorów, gospodarki nieruchomościami oraz infrastruktury drogowej.

Porządek obrad zawiera także sprawozdania, przygotowane przez Starostwo, a także podległe mu jednostki oraz służby. Przedstawiony zostanie m. in. raport na temat realizacji w I półroczu 2019 r. powiatowego budżetu oraz ewetualnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Osobne sprawozdanie, dotyczące działalności spółki w II kwartale roku, złożone zostanie przez Namysłowskie Centrum Zdrowia, kierowane przez byłego burmistrza Krzysztofa Kuchczyńskiego.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Radni zapoznają się również z "Oceną sytuacji kryminalno – porządkowej na terenie powiatu namysłowskiego w I półroczu 2019 r.", "Informacją o wynikach naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2019/2020" oraz "Informacją na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020".

Poprzednia, IX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbyła się 18 czerwca 2019., radni powracają więc do pracy po przeszło trzymiesięcznych "wakacjach".

Starostwo Powiatowe w Namysłowie (fot. Mateusz Magda dla polska-org.pl)