XVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
25.05.2016 - 13:00

Kolejna sesja Rady Powiatu bez wyboru nowego wicestarosty. Będzie głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz sprawozdanie finansowe szpitala.

XVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego już w środę 25. maja o godzinie 13:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wykonanie budżetu za 2015 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok,
  • b) absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku,
  • b) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2016 roku.
 8. Sprawozdanie finansowe Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2016 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wnioski i sprawy różne.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 12. Zakończenie sesji.

XVII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego odbędzie się 25. maja 2016 roku o godzinie 13:00 w sali narad na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie