Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XX sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
26.07.2016 - 15:00

Przewodniczący Rady Powiatu zwołał sesję na wtorek 26. lipca 2016 r. na godzinę 13:00.

Dwie ostatnie sesje zostały przerwane z powodu braku kworum. Czy ta ma szanse się odbyć - czas pokaże.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • wezwania Zarządu Powiatu Namysłowskiego do podjęcia działań mających na celu sprawne funkcjonowanie Powiatu,
    • stosowanie się władz Powiatu Namysłowskiego do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
  6. Zakończenie sesji.

Dodano 1 komentarz

Czy się odbyła? Są jakieś wieści?