XXIII sesja Rady Gminy Pokój - maj 2013

Data wydarzenia: 
20.05.2013 - 15:00

XXIII sesja Rady Gminy Pokój

odbędzie się w dniu

20  maja 2013 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołów z:

a)  XXI  sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 18.03.2013 r.

b)   XXII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 10.04.2013 r.

 1. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 2. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 4. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       skargi na działalność Wójta Gminy Pokój oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

b)       nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pokoju

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

c)        zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i Mariackiej”

d)        zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i Mariackiej”

e)       zmiany budżetu gminy na 2013 rok

f)        wieloletniej prognozy finansowej

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji