Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 9 września 2013

Data wydarzenia: 
09.09.2013 - 16:00

XXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie

9. września 2013 roku

(poniedziałek) godz. 14.00

Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków
na 2013 rok;

2)     o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

3)     przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno;

4)     załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

7.      Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

8.     Zapytania i wolne wnioski.

9.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

10.  Zamknięcie obrad  XXVIII  sesji Rady Gminy.