Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Zdalna XVI sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
08.04.2020 - 13:00

Sesja zdalna Rady Powiatu namysłowskiegoJakie czasy - taka sesja. Pierwsza zdalna sesja Rady Powiatu Namysłowskiego, będąca sesją XVI obecnej kadencji, odbędzie się w środę 08. kwietnia 2020 roku o godzinie 13:00.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020-2030,
  • b) zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku,
  • c) zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatkóww 2020 roku.
 5. Informacja ustna Starosty Namysłowskiego dotycząca bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Namysłowskiego.
 6. Zakończenie sesji.

Transmisję będzie można zobaczyć pod adresem: https://namyslow.sesja.pl/