275 stypendystów wspartych przez Zarząd Województwa Opolskiego

Opolskie przyznaje stypendiaZarząd Województwa Opolskiego na swoim ostatnim w tym roku posiedzeniu przyznał stypendia uczennicom i uczniom z naszego regionu na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Wspieramy najlepszych IV”, współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Stypendia otrzyma 275 osób w tym 16 uczniów i uczennic z powiatu namysłowskiego.

Dla szczególnie uzdolnionych a potrzebujących

Stypendia przyznawane są uczennicom i uczniom VII i VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, szczególnie uzdolnionym w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Po 300 zł przez 10 miesięcy

Spośród 657 osób, które złożyły wnioski o stypendia,  275 najzdolniejszych uzyska wsparcie w kwocie 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Stypendium wypłacone zostanie z wyrównaniem od września br. i kontynuowane będzie aż do czerwca 2022 r.

Kryteria: średnia ocen i dochód na członka rodziny

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Warunkiem uzyskania wsparcia była średnia ocen z wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego 2020/2021 nie niższa niż 4,9, średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych na koniec roku szkolnego 2020/2021 nie niższa niż 4,7. Kryterium wyboru był też przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie wyższy niż 1 685 zł netto (w przypadku rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne, dochód nie wyższy niż 1 910 zł netto).

Projekt już na ponad 8 mln złotych

Projekt stypendialny współfinansowany z funduszy unijnych realizowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego od 2008 roku. Do tej pory wsparcie uzyskało 2815 uczennic i uczniów z województwa opolskiego na łączną kwotę niemal 8 milionów 662 tysiące zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Opolskie przyznaje stypendia
Sekcje: