Akcja Nie bądź jeleń, weź paragon - Namysłów 2014

Nie bądź jeleń, weź paragon - Namysłów 2014Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, że pod hasłem

"Nie bądź jeleń, weź paragon"

w całym kraju ruszyła kolejna, letnia edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie przeprowadzania akcji „Weź paragon” podejmowane będą działania mające na celu nie tylko sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się przez podatników z obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących i wydawania paragonów, ale również działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

Prowadzona akcja jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia przedsiębiorców prowadzących legalną działalność gospodarczą.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Oprócz działań kontrolnych, prowadzona jest również kampania edukacyjna z udziałem zarówno mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich.

Kampania przypomina, że biorąc paragon:

  • ułatwiasz sobie złożenie reklamacji
  • masz możliwość porównania cen
  • wspierasz uczciwą konkurencję
  • masz pewność, że nie zostałeś oszukany
  • zmniejszasz szarą strefę.

Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja "Weź paragon" zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców, jak i samych konsumentów.

Nie bądź jeleń, weź paragon - Namysłów 2014
Sekcje: