Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Bezpłatnie pozbądź się azbestu

Gmina Pokój - herbWójt Gminy Pokój ogłasza X nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój.

Popularne ETERNITY z dachów domów, kurników, schowków czy stodół to najczęstsze materiały zawierające wysoce rakotwórczy azbest.

Termin

Wnioski o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu należy składać w terminie do 23 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w pokoju nr 40. Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Forma bezgotówkowa

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest lub zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Bez wkładu własnego

Wkład własny nie jest wymagany. Dofinansowanie nie obejmuje nowego pokrycia dachowego.

UWAGA!
Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Pokój o dofinansowanie zadania. W przypadku, gdy wniosek Gminy Pokój nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Osoba do kontaktu – inspektor ds. ochrony środowiska - pok. 40 – tel. kontakt. 77/ 4693 085 wew. 40

żródło: BIP UG Pokój

 

Gmina Pokój - herb
Sekcje: