Była prokurator może usłyszeć kolejne zarzuty

Danuta G., była szefowa prokuratury w Namysłowie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej - orzekł odwoławczy sąd dla prokuratorów przy Prokuraturze Generalnej. Postanowienie jest prawomocne. Decyzja umożliwia przedstawienie byłej prokurator kolejnych zarzutów: nakłaniania swoich podwładnych do poświadczenia nieprawdy oraz fałszowania statystyk.

Przypominamy, że jesienią 2006 roku przeprowadzona w namysłowskiej prokuraturze kontrola wykazała,że prowadzono tam kreatywną sprawozdawczość. Postępowania, w których nie przeprowadzono wszystkich niezbędnych czynności, były odnotowywane jako zakończone i przesłane do sądu. W szafach prokuratury wykryto akta kilkudziesięciu takich spraw z lat 2000-2006 prowadzonych przez prokuratora Arkadiusza L. Wszczęte śledztwo przekazano do prowadzenia prokuratorom w Świdnicy.

Na ich wniosek w listopadzie 2007 roku sąd dyscyplinarny przy Prokuraturze Generalnej uchylił immunitet Danucie G. Dzięki temu można jej było postawić zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. W lipcu 2009 r. świdnicka prokuratura wystąpiła do sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o zgodę na poszerzenie listy zarzutów.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Wczoraj do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynęła też apelacja byłej prokurator. Danuta G. odwołała się od sierpniowego wyroku Sądu Rejonowego w Lublińcu, który uznał ją winną wyłudzenia 960 złotych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opolskiej prokuratury i skazał ją na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 3 tysiące złotych grzywny.

W 2007 roku sprawę opisywała Nowa Trybuna Opolska. W artykułach "Prokurator kryje sitwę" i "Układ niszczył niewygodnych" gazeta ujawiniła nieprawidłowości w namysłowskiej prokuraturze oraz Banku Spółdzielczym. NTO opisało także układ towarzysko-biznesowy, nad którym parasol ochronny trzymała była pani prokurator.

Namysłów - aktualności.
Sekcje: