Debata społeczna o bezpieczeństwie - relacja

Debatowali o bezpieczeństwiePodczas debaty społecznej mieszkańcy, policjanci, strażnicy miejscy i przedstawiciele instytucji dyskutowali o aktualnym stanie bezpieczeństwa seniorów, nieletnich oraz przemocy w rodzinie.

Znaczną część debaty zajęła dyskusja na temat bezpieczeństwa na drogach.

24. października 2014 roku w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa w miejscu publicznym  i w miejscu zamieszkania.

Jej organizatorami byli:

  • Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł.insp.Zbigniew Dychus oraz
  • Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński.

W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, Komendant Straży Miejskiej, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie omówił analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przedstawił działania, jakie podejmuje namysłowska policja w zakresie eliminowania kierujących stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Przedstawione zostały także policyjne działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przedstawiciel d.s. drogownictwa Urzędu Gminy zreferował działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przebudowy infrastruktury przeprowadzone na drogach gminnych. Wśród prelegentów wystąpił również Komendant Straży Miejskiej, który omówił problematykę dotyczącą parkowania na terenie miasta.

Namysłowscy policjanci rozmawiali także, o bezpieczeństwie seniorów, postępowaniach podejmowanych wobec nieletnich a także o tym gdzie i jaką pomoc mogą otrzymać osoby dotknięte przemocą. Uczestnicy debaty wielokrotnie podkreślali, że nie możemy być obojętni na ludzką krzywdę. W przypadku gdy jesteśmy jej świadkami, nasza reakcja może uratować czyjeś życie lub zdrowie.

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wypowiedzenia się, wyrażenia opinii oraz wypracowania propozycji, rozwiązań mających na celu wzrost bezpieczeństwa na drogach gminnych a także ograniczenia wypadków drogowych. W trakcie dyskusji  uczestniczący w debacie podzielili się z policjantami swoimi sugestiami, opiniami na temat możliwości rozwiązań problemów komunikacyjnych i stanu infrastruktury drogowej mającej wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie zgłaszane podczas spotkania uwagi, zostaną przeanalizowane przez policjantów, aby jak najskuteczniej pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Źródło: KP Policji w Namysłowie

Debatowali o bezpieczeństwie
Sekcje: